()
Sản phẩm khác  Môn bóng bàn  Máy bắn bóng bàn

Máy bắn bóng bàn

Máy bắn bóng bàn là dụng cụ chuyên dụng và có tác dụng giúp tập luyện bóng bàn tại nhà cho mọi người. Máy bắn bóng bàn là robot thông minh dùng để bắn bóng tới các điểm trên bàn bóng bàn nhằm giúp người chơi có thể tập luyện, nâng cao kỹ thuật.

 
Hotline: 0977 986 885